Sobota 13. 07. 2024 00:30:42 | Meniny má Margita

Študenti, zbystrite pozornosť! 33 stredných škôl vypíše 2. kolo prijímacích skúšok (PREHĽAD)

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja majú pred druhým kolom prijímacích pohovorov na nadchádzajúci školský rok voľných ešte 587 miest. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Eva Lacová.

TASR|4. jún 2024|15:45:10

Ilustračné foto. Zdroj: Freepik.com

Súvisiaci článok
Študenti Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne prinášajú umenie priamo do ulíc mesta
Čítajte viac >

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK zatiaľ naplnili voľné miesta vytvorené na školský rok 2024/2025 približne na 89 percent. „Po prvom kole prijímacích skúšok je v župných školách zapísaných 5017 žiakov. Druhé kolo prijímacích konaní je naplánované na 18. júna a organizovať ho bude 33 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja," uviedla Lacová.

Upozornila, že neumiestnení žiaci 9. ročníkov si môžu podať do druhého kola prijímacích skúšok už len jednu prihlášku. „V prípade, že žiak nebude zapísaný na strednú školu ani po konaní sa druhého kola, o jeho umiestnení vzhľadom na povinnú desaťročnú dochádzku rozhoduje príslušný regionálny úrad školskej správy," dodala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja.

VOĽNÉ MIESTA V ŠKOLÁCH

Horné Považie:

 • Gymnázium Javorová 5, Rajec - 5 miest

Konzervatórium J. M. Hurbana 48, Žilina:

 • 8228 Q spev - 2 miesta
 • 8229 Q 01 hudba – skladba - 1 miesto
 • 8229 Q 03 hudba - hra na klavíri - 4 miesta
 • 8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne - 1 miesto
 • 8229 Q 09 - 30 hudba - hra na dychových nástrojoch - 9 miest
 • 8229 Q 09 - 30 hudba - hra na strunových nájstrojoch - 2 miesta

Stredná odborná škola podnikania Sasinkova 45, Žilina:

 • 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní - 13 miest
 • 6442 K obchodný/á pracovník/čka (duál) - 19 miest
 • 2955 H mäsiar/ka – lahôdkar/ka - 4 miesta
 • 2964 H cukrár/ka - 6 miest
 • 6461 H asistent/ka predaja - 2 miesta

Stredná odborná škola dopravná Rosinská 2, Žilina:

 • 2697 K mechanik/čka elektrotechnik/čka - 8 miest
 • 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy - 2 miesta
 • 3767 M dopravná akadémia - 4 miesta

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina:

 • 2940 M 09 potravinárstvo – potravinár/ka – kvalitár/ka - 5 miesta

Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina:

 • 3341 K operátor/ka drevárskej a nábytkárskej výroby - 3 miesta
 • 3349 K technik/čka drevostavieb - 3 miesta
 • 3656 K operátor/ka stavebnej výroby - 6 miest
 • 3917 M technické lýceum - 3 miesta
 • 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - 3 miesta
 • 3661 H murár/ka - 11 miest
 • 3678 H inštalatér/ka - 5 miest
 • 3686 F stavebná výroba (2-ročný) - 5 miest

Spojená škola, Hlavná 2, Žilina - Bytčica:

 • 7237 M informačné systémy a služby - 9 miest
 • 6452 H fotograf - 2 miesta

Kysuce:

 • Gymnázium Ľ. Štúra 35, Turzovka - 7 miest
 • Gymnázium Jesenského, Kysucké Nové Mesto - 2 miesta
 • Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Ul. 17. novembra 2701, Čadca - 6 miest

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto:

 • 2381 M strojárstvo - 3 miesta
 • 2387 M mechatronika - 2 miesta
 • 2675 M elektrotechnika - 4 miesta
 • 2561 M informačné a sieťové technológie - 1 miesto
 • 3968 M logistika - 1 miesto

Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Ul. Hlavná 1642,Krásno nad Kysucou:

 • 2841 M technológia a ochrana životného prostredia - 3 miesto
 • 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve - 2 miesta
 • 3341 K operátor/ka drevárskej a nábytkárskej výroby - 2 miesta
 • 3656 K operátor/ka stavebnej výroby - 2 miesta
 • 3355 H stolár/ka - 1 miesto
 • 3661 H murár/ka - 1 miesto
 • 3663 H tesár/ka - 1 miesto

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, Čadca

 • 6323 hotelová akadémia - 3 miesta
 • 6442 K obchodný/á pracovník/čka - 4 miesta
 • 2964 H cukrár/ka - 1 miesto
 • 6444 H čašník, servírka - 3 miesta
 • 6445 H kuchár/ka - 10 miest
 • 6461 H asistent/ka predaja - 2 miesta
 • 6488 H pracovník/čka v gastronómii - 10 miest

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

 • 2411 K mechanik/čka nastavovač/ka - 8 miest
 • 2679 K mechanik/čka – mechatronik/čka - 3 miesta
 • 2697 K mechanik/čka elektrotechnik/čka - 1 miesto
 • 8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov - 2 miesta
 • 2464 H strojný/ná mechanik/čka - 2 miesta
 • 2488 H mechanik/čka špecialista/ka automobilovej výroby - 1 miesto
 • 4572 F poľnohospodárska výroba (2-ročný) - 7 miest

Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca

 • 2411 K mechanik/čka nastavovač/ka - 8 miest
 • 2413 K mechanik/čka strojov a zariadení - 4 miesta
 • 2683 H 11 elektromechanik/čka - silnoprúdová technika - 1 miesto

Turiec

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin

 • 3247 K technik/čka obuvníckej výroby - 6 miest
 • 3446 K grafik/čka tlačových médií - 1 miesto
 • 3457 K operátor/ka tlače - 5 miest
 • 6323 K hotelová akadémia - 4 miesta
 • 6442 K obchodný/á pracovník/čka - 2 miesta
 • 3473 H 08 polygraf/ka – knihár/ka - 4 miesta

Spojená škola, Československej armády 24, Martin

 • 2411 K mechanik/čka nastavovač/ka - 6 miest
 • 2447 K mechanik/čka hasičskej techniky - 1 miesto
 • 2679 K mechanik/čka – mechatronik/čka - 3 miesta
 • 2682 K mechanik/čka počítačových sietí - 3 miesta
 • 2697 K mechanik/čka elektrotechnik/čka - 1 miesto
 • 3693 K technik energetických zariadení budov - 4 miesta
 • 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní - 7 miest
 • 2433 H obrábač/ka kovov - 5 miest
 • 2476 F strojárska výroba (2-ročný) - 3 miesta

Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin - Priekopa

 • 2410 K operátor/ka výroby, modernizácie a opráv koľajových vozidiel - 11 miest
 • 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle - 1 miesto
 • 2697 K mechanik/čka elektrotechnik/čka - 2 miesta
 • 3758 K operátor/ka prevádzky a ekonomiky dopravy - 3 miesta
 • 3769 K rušňovodič/ka - 6 miest
 • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - 3 miesta
 • 3762 H železničiar/ka - 4 miesta
 • 3763 H manipulant/ka poštovej prevádzky a prepravy - 4 miesta
 • 3770 H mechanik/čka železničnej prevádzky - 5 miest

Orava:

 • Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín - 19 miest
 • Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín - 2675 5 elektrotechnika - 2 miesta

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín

 • 6323 K hotelová akadémia - 2 miesta
 • 3661 H murár/ka - 3 miesta
 • 3678 H inštalatér/ka - 3 miesta
 • 6444 K čašník, servírka - 5 miest
 • 6445 K kuchár/ka - 7 miest
 • 6456 H kaderník/čka - 1 miesto

Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo

 • 2411 K mechanik/čka nastavovač/ka - 2 miesta
 • 3656 K operátor/ka stavebnej výroby - 3 miesta
 • 2464 H strojný/ná mechanik/čka - 1 miesto
 • 3661 H murár/ka - 1 miesto
 • 3675l H maliar /ka - 1 miesto

Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín - Kňažia

 • 2411 K mechanik/čka nastavovač/ka - 6 miest
 • 2426 K programátor/ka obrábacích a zváracích strojov a zariadení - 1 miesto
 • 2697 K mechanik/čka elektrotechnik/čka - 2 miesta
 • 2423 H nástrojár/ka - 3 miesta
 • 2487 H 01 autoopravár/ka – mechanik/čka - 4 miesta
 • 2487 H 02 autoopravár/ka – elektrikár/ka - 5 miest
 • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - 2 miesta

Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín

 • 2413 K mechanik/čka strojov a zariadení - 5 miest

Spojená škola, Škola umeleckého priemyslu, Hattalova 471, Nižná

8604 M grafický dizajn - 1 miesto

Liptov:

 • Gymnázium Hradná 23, Liptovský Hrádok - 2 miesta
 • Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš - 2 miesta

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok

 • 3349 K technik/čka drevostavieb - 13 miest
 • 3341 K operátor/ka drevárskej a nábytkárskej výroby - 8 miest

Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš

 • 6323 K hotelová akadémia - 1 miesto
 • 6355 M služby v cestovnom ruchu - 3 miesta
 • 6442 K obchodný/á pracovník/čka - 9 miest
 • 2964 H cukrár/ka - 2 miesta
 • 6444 H čašník, servírka - 4 miesta

Stredná odborná škola stavebná, Školská 8, Liptovský Mikuláš

 • 3650 M staviteľstvo - 1 miesto
 • 3658 K mechanik/čka stavebno-inštalačných zariadení - 4 miesta
 • 2423 H nástrojár/ka - 8 miest
 • 2464 H strojný/ná mechanik/čka - 3 miesta
 • 2683 H 11 elektromechanik/čka - silnoprúdová technika - 1 miesto
 • 3661 H murár/ka - 2 miesta
 • 3678 H inštalatér/ka - 1 miesto
 • 3684 H strechár/ka - 2 miesta

Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok

 • 8609 M textilný dizajn - 5 miest
 • 8633 M reklamná tvorba - 6 miest
 • 8642 M 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba - 2 miesta
 • 8644 M úžitková maľba - 2 miesta
 • 8646 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov - 2 miesta

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok

 • 3158 M styling a marketing - 2 miesta
 • 6323 K hotelová akadémia - 10 miest
 • 6444 H čašník, servírka - 3 miesta
 • 6445 H kuchár/ka - 4 miesta
 • 6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál (odborné učilište) - 5 miest

Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok

 • 2860 K chemik/čka – operátor/ka - 9 miest
 • 2868 K technik spracovania plastov - 5 miest

Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš

 • 2412 K mechanik/čka číslicovo riadených strojov - 2 miesta
 • 2413 K mechanik/čka strojov a zariadení - 5 miest
 • 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika - 4 miesta
 • 2988 H mliekar/ka – syrár/ka - 3 miesta
 • 4524 H agromechanizátor/ka, opravár/ka - 10 miest
 • 4561 H 02 poľnohospodár/ka – farmárstvo - 6 miest
 • 2982 F potravinárska výroba (2-ročný) - 2 miesta
 • 3169 F praktické práce (2-ročný) - 7 miest
 • 4572 F poľnohospodárska výroba (2-ročný) - 7 miest

Súvisiaci článok
Žilinský kraj podporí projekty na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť