Nedeľa 14. 07. 2024 12:48:03 | Meniny má Kamil

Poslanci schválili spojenie dvoch žilinských škôl aj napriek nesúhlasom. Škola bude sídliť v Bytčici

Návrh optimalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je otvorený dokument, na ktorom sa podieľa odbor školstva a športu v spolupráci s útvarom hodnoty za peniaze ŽSK. TEXT: Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK

Tlačová správa|25. september 2023|15:27:28

Zdroj: Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK

Súvisiaci článok
Poslanci schválili spojenie dvoch žilinských škôl. V ďalšom školskom roku už ponesie nový názov
Čítajte viac >

V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 60 stredných škôl a ďalšie školské zariadenia (jedálne, školské internáty, centrá voľného času). Žiaci môžu v tomto školskom roku študovať v 177 študijných a učebných odboroch. Vývoj počtu detí a mladých ľudí v Žilinskom kraji je však dlhodobo nepriaznivý. Zatiaľ čo v roku 2003 žilo v kraji podľa údajov štatistického úradu 190 154 obyvateľov do 19 rokov v roku 2022 ich bolo už iba 142 165. Znižovanie počtu detí sa prejavuje aj na nižšom počte detí navštevujúcich stredné školy. Z toho dôvodu Zastupiteľstvo ŽSK už minulý rok na svojom 36. zasadnutí schválilo ako jednu z priorít v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK na roky 2023 – 2025 optimalizáciu siete škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

„Chceme, aby naše deti dostávali kvalitné vzdelanie v moderných školách, kde študenti nájdu nielen dobré podmienky a vybavenie pre výučbu, ale aj dostatok možností na kultúrne a športové aktivity, či mimoškolskú činnosť. Keďže zdroje župy sú obmedzené, hľadáme spolu s poslancami spôsob, ako ich využiť maximálne efektívne. Konečným cieľom je spojenie stredných škôl do tzv. stredoškolských kampusov, kde jeden areál využívajú viaceré školy a spoločne zdieľajú športoviská, internáty, jedálne či priestory na spoločenské aktivity,“ objasnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Súčasťou dnešného 8. rokovania Zastupiteľstva ŽSK boli Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR, konkrétne návrh na vyradenie Spojenej školy v Žiline – Bytčici vrátane jej organizačných zložiek zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. augustu 2024 a jej zlúčenie so Strednou odbornou školou podnikania (ul. Sasinkova) v Žiline. Obe školy majú počet žiakov 250 a menej a kapacity budov sú naplnené na 50%.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Našim účelom je zefektívnenie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a hospodárnejšie využitie majetku ŽSK. Udržiavať a prevádzkovať budovy s vysokou energetickou náročnosťou, ktoré si vyžadujú početné investície, by bolo z našej strany nezodpovedné. Do Strednej odbornej školy v Žiline (pozn. ul. Sasinkova) sme v rokoch 2013 – 2023 investovali celkovo cca 153 000 eur a do budovy je potrebné v najbližších rokoch investovať ďalšie finančné prostriedky. Nutná je rekonštrukcia plynovej kotolne v odhadovanej sume cca 90 000 eur, rekonštrukcia plochej strechy za cca 140 000 eur, do 10-tich rokov by bola potrebná modernizácia a rekonštrukcia vnútorných rozvodov a vnútorných priestorov za približne 700 000 eur.“

Návrh na Zmeny v sieti škôl a školských zariadení bol Zastupiteľstvom ŽSK schválený. Nová adresa a názov školy bude Stredná odborná škola podnikania a služieb (ul. Hlavná 2) Žilina – Bytčica, a to od 01. septembra 2024.


Súvisiaci článok
Žilinská župa zruší niektoré školy v Žiline a na Liptove, odbory zlúči
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť